Euskalgintzaren Kontseiluak, www.kontseilua.eus domeinuaren bidez, erakundearen eta euskararen inguruko informazio orokorra eskaintzen du, testuzkoa nahiz grafikoa.

Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko zerbitzuei buruzko 34/2002 Legeak aurreikusten dituen betebeharrei jarraiki, kontseilua.eus domeinua G20620217 IFK zenbakia duen eta helbidea Andoaingo Martin Ugalde Kultur Parkean duen Euskalgintzaren Kontseiluaren jabetzakoa dela jakinarazten dugu. Euskalgintzaren Kontseilua AS/G/07267/1998 zenbakiarekin dago inskribatuta Euskadiko Elkarteen Erroldan.

Domeinu honetan jasotako informazioa Euskalgintzaren Kontseiluak berak aldatu eta eguneratu ahal izango du, aurretik jakinarazi gabe. Aldaketa eta eguneratzeak eduki zein diseinu eta aurkezpenari dagozkionak izan daitezke.

Euskalgintzaren Kontseiluaren Interneteko orrietako edukia eta informazioa beren lanbiderako behar bezala kualifikatuta dauden profesionalek landutakoak dira. Hala ere, aipatu edukiak eta informazioak ez dira lotesleak, eta ez dute inolako lege-bermerik edo -izaerarik; izan ere, informatzeko eta erakundearen jardueraren nahiz euskararen egoeraren inguruko berri hedatzeko soilik eskaintzen den zerbitzua da honakoa.

Euskalgintzaren Kontseiluak ez du bere gain hartzen hirugarrenek informazio horren inguruan egin dezaketen erabileraren ardura. Halaber, beste domeinuetako esteka edo dokumentu bidez eskuragarri dauden edukien erantzule ere ez da egiten.

Euskalgintzaren Kontseilua da www.kontseilua.eus domeinuan jasotako diseinu eta kodeen jabetza intelektualaren eskubideen titularra, bestelakorik adierazi ezean. www.kontseilua.eus domeinuan jasotako edozein motatako marka edo ikur bereizgarriak ere indarrean dagoen legeak babesten ditu. Baimenik gabe kopiatu, banatu, merkaturatu edo aldatzea, jabetza intelektualaren eskubideak urratzea da.

Edukien lizentzia:

www.kontseilua.eus webgunearen bidez zabaldutako eduki guztiak Creative Commons erakundearen Aitortu-EzKomertziala 4.0 Nazioartekoa lizentziaren menpekoak izango dira (BY-NC).

Baimen-konfigurazio honen arabera, eratorritako edukiak sortzea ahalbidetzen zaio Erabiltzaileari, baldin eta erabilera komertziala ematen ez bazaie. Jatorrizko edukia xede komertzialez ez erabiltzeko beharra ezartzen dio, halaber, bere buruari, Kontseiluak. Hortaz, egilearen modu berean baino ez du Erabiltzaileak Kontseiluak Interneten zirkulazioan jarritako edukiak partekatzeko aukera. Dena den, aintzat hartu beharrekoa da aitortza-baldintza hartzen dutela beren baitan Creative Commons-peko lizentzia-mota guztiek, baita kontseilua.eus-eko eduki publikoen izaera deskribatzen duenak ere. Horrek esan nahi du egilearen berri eman behar duela Erabiltzaileak edukiok erabiltzean.

Edukien lizentziek jabego intelektualean dute jatorria. Beraz, lizentziak erabiltzeak ez du esan nahi jabegoari uko egiten zaionik. Arren, irakurri arretaz jabego intelektualari buruz lege-ohar hauetan azaldutako gainerako zehaztapenak ere.

Pribatutasun-baldintzak:

Datu Pertsonalak Babesteko Legeak ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu eman diezazkigukezun datuak Euskalgintzaren Kontseiluaren jabetza eta ardurapekoak diren fitxategietan sartuko ditugula. Igorritako datuen egiazkotasunaren eta zuzentasunaren erantzule bakarra Erabiltzailea da, eta erakundeak ez du bere gain hartzen egiazkotasun edo zuzentasun ezak eragin dezakeena. Zurekiko harremanaren kudeaketa eta administrazioa erraztea da fitxategiaren helburua, eskainitako zerbitzuak zabaltzeko eta hobetzeko asmo bakarrarekin.

www.kontseilua.eus domeinurako sarbidea era anonimoan egiten du Erabiltzaileak. Bakarrik zerbitzu batzuetara iristeko eman behar ditzakete Erabiltzaileek datu pertsonalak, kudeaketa edo izapidetze berezia eska dezaketenetara heltzeko.

Datu pertsonalen babesari eta tratamenduari buruzko informazioa

Datuen babesari buruz indarrean den araudiaren arabera (abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan jasotako neurrien eta haiekin zerikusia duten xedapenetan ezarritakoaren arabera), jakinarazten dizugu webgunean erregistratuta –nahiz bestela– eman diezazkigukezun izaera pertsonaleko datu guztiek Bezeroak edo/eta Hornitzaileak izenarekin eta 2092820418 kodearekin inskribatutako eta Euskalgintzaren Kontseilua arduradun den fitxategi bat osatuko dutela, eta bertara zuzen zaitezkeela beroriek ikusteko, zuzentzeko, errefusatzeko eta kentzeko duzun eskubidea egikaritzeko. Aipatu fitxategiaren helburua zurekiko harremana kudeatzea baino ez da, emandako datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatuz.

Berriki aipatu eskubideak egikaritzeko, Legean aurreikusita dagoen bezala, fitxategiaren ardura duen organora zuzen zaitezke idatziz (behar bezala izenpetuta eta izen-abizenak, helbidea, eta NANaren edo identifikaziorako dokumentu baten fotokopiarekin batera); hain justu helbide honetara:

Euskalgintzaren Kontseilua
Martin Ugalde Kultur Parkea. 20140 Andoain.
Gipuzkoa

Euskalgintzaren Kontseiluak datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta pribatutasuna bermatuko ditu. Hala ere, indarrean jartzen diren segurtasun-neurri guztiak ahalik eta onenak izan arren, Euskalgintzaren Kontseilua ez da bere sistemak babestea lortzen ez duen eraso edo atzitze baten aurrean egon daitekeen edozein intzidentziaren erantzule izango.

Euskalgintzaren Kontseiluak ez ditu salduko, ez alokatuko edo hirugarren pertsonen esku utziko webguneko bisitariek emandako datu pertsonalak. Eskatutako datuak eman edo utziko dira aurrez interesdunak oniritzia ematen badu bakarrik, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko Lege Organikoan xedatutakoaren arabera betiere.

Informazio hau ez da marketing zuzena egiteko erabiliko, aurrez jakinarazi eta hartarako interesdunaren berariazko baimena lortu gabe.

Euskalgintzaren Kontseiluak datu hauek erabili ahal izango ditu argitalpenak, harpidetzak edo beste era bateko gutunak eta mezu elektronikoak bidaltzeko, euskararen egoeraren eta hizkuntza-normalizazioaren, etorkizuneko erronken eta, oro har, Kontseiluaren jardueraren ikuspegitik interesgarritzat jo litezkeen bestelako informazioei buruz.

Erabilera-baldintzak
Ondoren zehazten diren baldintzek arautzen dute Euskalgintzaren Kontseiluaren webgunearen erabilera:

Webgune honen bitartez, Euskalgintzaren Kontseiluak eta hirugarrengoek Erabiltzaileen esku jartzen dituzten hainbat zerbitzu eta edukietara sartzeko eta erabiltzeko modua errazten da.

Euskalgintzaren Kontseiluak ahalmena du, edozein unetan eta aurrez abisatu gabe, webgunearen aurkezpena, konfigurazioa eta edukiak aldatzeko, baita, halaber, eskainitako zerbitzuak eta haiek erabiltzeko baldintzak aldatzekoa ere.

Webgunera sartzeak eta erabiltzeak esan nahi du erabilera-baldintza hauek espresuki eta batere eragozpenik gabe onartzen direla, kasu guztietan. Horrela ez bada, Erabiltzaileak uko egingo dio bertan sartzeari eta erabiltzeari.

Ondorioz, webgune honetan sartzeak, momentuan agertzen diren erabilera-baldintzak ezagutu, ulertu eta onartu egiten dituzula suposatzen du. Baldintzek aldaketak izan ditzakete momentuan dagoen legezko arautegiaren arabera. Hau dela eta, webgunera sartzen zaren bakoitzean hauek kontsultatzea eta gure pribatutasun-politika bisitatzea gomendatzen dizugu.

Sartzeko eta erabiltzeko baldintzak:

Webgunea eta bertako zerbitzuak, oro har, sarrera librekoak dira eta ez da beharrezkoa aurrez izena ematea edo erabiltzailea erregistratzea. Hala ere, segurtasun- eta pribatutasun-arrazoiengatik, hainbat zerbitzu eta gunetara sartzeko, ezinbestekoa izan liteke –orain edo aurrerago– identifikazioa, eta, horretarako, aurrez erregistratu beharra dago. Ildo beretik, hainbat arlo eta zerbitzu baliatzeko, baliteke baldintza bereziak behar izatea, eta zerbitzu jakin horien xehetasunei erreparatu beharko zaie horretarako.

Webgunea eta zerbitzuak zuzen erabiltzea:

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunea eta haren bidez baliatu daitezkeen zerbitzuak legez kontrakotzat edo ez zilegitzat jo daitekeen jarduerarik egin gabe erabiltzeko, eta, berdin, baita Euskalgintzaren Kontseiluaren edo hirugarrengoen eskubideak urratu gabe erabiltzeko ere. Era berean, erabilera-baldintza hauen edo indarreko legeriaren edo onarturiko erabileren aurka ezingo du jo. Batez ere, informazio gisa, Erabiltzaileak uko egiten dio honako jarduera hauek egiteari:

 • Kontseiluaren, euskalgintzaren edo hirugarrengoen agiri elektronikoak edo datuak suntsitu, eraldatu, baliogabetu edo era batera zein bestera hondatzea.
 • Beste erabiltzaile batzuen sarrera webgunera edo haren zerbitzuetara oztopatzea, eskura izandako bitarteko informatikoak masiboki erabiltzeagatik, bai eta sistema horietan arazoak edo akatsak sor ditzaketen jarduerak egitea.
 • Posta arruntaren nahiz elektronikoaren bidez mezuak edo SMSak oso kopuru handian bidaltzea edo merkataritza- edo publizitate-asmoz bidaltzea hartzailearen oniritzirik izan gabe.
 • Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko mezuak aldatzen edo kopiatzen, irakurtzen edo ezabatzen, edo bidean atzematen saiatzea.
 • Sistema Kontseiluaren sistema informatikoko gune mugatuetara sartzen ahalegintzeko erabiltzea, edo hirugarrengoenetara, informazioa lortzeko.
 • Erabiltzaile baten abantailak handitzen saiatzea sisteman.
 • Edozein bitarteko erabiliz zeinahi eraldaketa sor dezaketen programak sartzea Kontseiluaren, euskararen gizarte-erakundeen edo hirugarrengoen sistema informatikoetan.
 • Beste erabiltzaile bat edo Kontseilua bera edo hirugarrengoak iruzurrez ordeztea.
 • Webgunearen bitartez legearen, moralaren edo ordena publikoaren aurkako ekintzak sustatzea edo bultzatzea.
 • Webgunearen bitartez arraza, sexua, sexualitatea, ideologia, erlijioa edo sinesmenak direla eta, ideia edo jarduketa diskriminatzaileak sustatu edo bultzatzea.
 • Legearen, moralaren edo ordena publikoaren aurkako diren zerbitzuak edo produktuak sartzea onartzea, eskura jartzea edo sistemara biltzea.
 • Euskalgintzaren Kontseiluaren, euskararen gizarte-erakundeen edo hirugarrengoen industria edo jabetza intelektualari dagozkion eskubideak urratzea.
 • Hirugarrengoen informaziorako konfidentzialtasun-eskubidea urratzea.
 • Konstituzioan, Nazioarteko Tratatuetan eta gainerako legerian onartutako oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak urratzea.

Edukien industria eta jabetza intelektuala:

 • Lizentzia askekoa ez den software guztiaren eta webguneko eduki guztien jabe Euskalgintzaren Kontseilua da edo/eta ustiapena Kontseiluari utzia dioten zerbitzu-hornitzaileak.
 • Webgunean agertzen diren erakundearen markak, errotuluak eta logotipoak bereak dira edo haiek erabiltzeko baimena emana du.
 • Webgunean eskura dauden softwarea eta edukiak erabiltzaileen eskura jartzeak ez du esan nahi titulartasuna edo ustiapena erabiltzaileari utzi zaionik, eta hark aldi berean konpromisoa hartzen du haiek legea, morala eta ordena publikoa aintzat hartuz erabiltzeko.
 • Erabat debekatua dago webguneko edukiak zeinahi erara erabiltzea, hots, erreprodukzioa, kopia, salmenta, banaketa, hedapena, argitarapena, erakustea, komunikazio publikoa eta edukien eraldaketa, horretarako Euskalgintzaren Kontseiluaren baimena edo jabetza intelektual edo industriala izan gabe.
 • Erabiltzaileak hitza ematen du webgunean sartuta dauden identifikazio-datuak ez dituela kenduko edo manipulatuko, eta “copyrighta” ere ez.

Hipertestuaren lotura edo esteka-politika:

Webguneak izan ditzake loturak beste atari edo webgune batzuekin. Euskalgintzaren Kontseiluak ez du inolako kontrolik egingo atari edo webgune horien gainean, eta ez da haien edukien arduradun izango ere. Webguneak bere baitan hartzen dituen loturak edo estekak informazio gisa bakarrik eskaintzen ditu. Beraz, Kontseiluak ez du erantzukizunik haien gainean eta lotutako edukiez ez du bermerik eskaintzen, haien eskuragarritasunaz edo egokitasunaz.
Bermerik eta erantzukizunik ez:

Euskalgintzaren Kontseiluak ez ditu bere gain hartuko webgunearen funtzionamendu txarragatik sor daitezkeen kalteen, hutsegiteen edo datu-arteko desadostasunen ondorioak, ez eta webgunea edo bere zerbitzuak eskura ez egoteagatik sor litezkeen kalte zuzen edo zeharkakoak ere.

Euskalgintzaren Kontseilua arduratuko da:

 • Webgunearen eta zerbitzuen pribatutasuna eta ziurtasuna zaintzeaz.
 • Eskura dauden edukien egiazkotasunaz.
 • Sistema informatikoan eta agiri elektroniko eta fitxategietan birusik edo bestelako zera kaltegarririk ez egoteaz.
 • Euskalgintzaren Kontseiluak ez ditu bere gain hartuko interferentzia, ez-egite, eten, birus informatiko, telefono-matxura edo sistema elektronikoan gerta daitezkeen deskonexioetatik etor daitekeen kalte edo galerarik, ez eta webgunea eta edukiak erabiltzaileek desegoki erabiltzetik etor daitekeenik ere.

Euskalgintzaren Kontseiluak ez du bere gain hartzen webgunearen bitartez hirugarren enpresek Erabiltzaileei eskain diezazkieketen produktu edo zerbitzuen egokitasuna bermatzea.

Era berean, erakundeak ez du bere gain hartzen hirugarrengo horiek indarreko arautegia betetzen duten edo ez kontrolatzeko lana, ez eta kanpoko iturri horiek egindako akats edo hutsetatik webgunean emandako informaziotik Erabiltzailearentzat sor litekeen kalte edo galeraren ondoriorik.

Informazioa trukatzea edo zabaltzea:

Euskalgintzaren Kontseiluak uko egiten dio webgunearen bidez Erabiltzaileek elkarri truka diezaioketen informaziotik etor litekeen erantzukizunari. Webgunearen bitartez zabal litezkeen adierazpideen erantzukizuna egiten duenari dagokio, eta ez Kontseiluari.

Argitalpen ofizialak:

Interneten bidez eskainitako administrazio-informazioak ez ditu ordezten lege, arau, xedapen ofizial eta aldizkari ofizialetan formalki argitaratu beharrekoak diren administrazio-egintzak.

Webgune honetan eskura dagoen informazioa gida gisa baino ez da ulertu behar, eta legezko baliorik ez du. Desadostasunik balego ofizial jotako informazioaren eta webgunean agertutakoaren artean, ofiziala da legez balio duen bakarra.

Aplikatu beharreko legeria eta jurisdikzioa:

Erabilera-baldintza hauek objektu duten jardueraren aplikazio-esparruan indarrean den espainiar estatuko arautegian eta autonomikoan ezarritakoaren arabera interpretatuko dira. Erabilera-baldintza hauen gaineko interpretazioan, edukietan edo egikaritzean Erabiltzailearen eta Euskalgintzaren Kontseiluaren artean desadostasunen bat edo ez-betetzeren bat gertatzen bada, Kontseiluak bezala Erabiltzaileak onartzen dute kasu bakoitzean dagozkion Epaitegi edo Auzitegietara jotzea. Erabiltzaileak honako lege-oharretan jasotzen diren Erabilera-baldintzak onartzen dituenez, beren beregi uko egiten dio indarrean dagoen Prozedura Zibilaren Legearen aplikazioagatik legokiokeen edozein forori.