EAEko Lurraldea Antolatzeko Gidalerroak berritzeko aurrerapen txostenaren euskara ikuspegia hobetzeko ekarpena

2017ko urriaren 16a