EAEko Lurraldea Antolatzeko Gidalerroak berritzeko aurrerapen txostenaren euskara ikuspegia hobetzeko ekarpena

2020ko diciembrek 10 Por