EAEko Lurraldea Antolatzeko Gidalerroak berritzeko aurrerapen txostenaren euskara ikuspegia hobetzeko ekarpena

2020ko Decemberk 10 By