EAEko Lurraldea Antolatzeko Gidalerroak berritzeko aurrerapen txostenaren euskara ikuspegia hobetzeko ekarpena

2020ko décembrek 10 Par